sábado, 22 de octubre de 2022

Charla de - Inés Francés - Hitzaldia : Hacia un nuevo modelo residencial

 

Lakarrakide agurgarriak: Nafarroako Gobernuko Inés Francés geriatrak Mendekotasunari buruz emandako hitzaldiaren audio hau bidaltzen dizuegu. Adineko pertsona gisa interesa dugulako, entzutera gonbidatzen zaituztegu, nahiz eta iraupena luzea izan daitekeen:

https://1drv.ms/u/s!Asc8lBYtB-Q7gk9JGFfhVc3e4D-r

 


Estimadas Socias y Socios: Os enviamos este audio de la Charla impartida por Inés Francés  geriatra de Gobierno de Navarra, sobre el tema de La Dependencia. Por ser de nuestro interés  como Personas Mayores, os invitamos a escuchar, aunque su duración quizás os resulte un poco larga. 

Pinchar este enlace

https://1drv.ms/u/s!Asc8lBYtB-Q7gk9JGFfhVc3e4D-r

lunes, 17 de octubre de 2022

HITZALDIA: “ENERGIA KRISIA ” - CONFERENCIA: “CRISIS ENERGETICA”

 

HITZALDIA: “ENERGIA KRISIA ”

 

Urriaren 6an, Kondestablean, Eduardo Morenok modu labur eta argian azaldu zigun zer krisi-egoera dagoen munduan, eta zer tresna ditugun eskura datorrena arintzeko.

 

Krisi energetikoa: Asko da egin dezakeguna.

Testuinguru konplexua:

· Larrialdi klimatikoan gaude

. Aurrekaririk gabeko inflazioaren hazkundea

· Hipotekak izugarri igo dira

 

Ekiteko unea da.

Zure komunitatean talka-plana prestatu, etxean aurrezteko neurriak hartu, ekintza kolektiboa aldarrikatu...

 

Nire eraikinean: Zer egin daiteke?

Erkidego guztietan, energia-eraginkortasuna hobetzea:

· Inguratzaile termikoa

. Autokontsumoa eta energia berriztagarriak

· Argiztapena (kontsumo baxua)

. Erosten den energiaren prezioa murriztea

 

Galdara gela duten komunitateetan:

· Instalazioak hobetzea

· Banakako kontagailuak

· Eguzki-panelak

. Erregai-aldaketa

 

Erosotasuna galduz aurreztea:

. Aldatu kanpaina-aldia

· Ordutegiak murriztea

· Bero-kurba murriztea

 


Gomendatzen dugu: aurrezteko neurriak hartzea eta komunitate bakoitzeko gobernu organoak horien jarraipena egitea.

 

Nire etxebizitzan:

Aukeratu tarifa eta konpainia:

· Gasaren tarifa arautua librearen erdia da

 

Erosotasuna galdu gabe aurreztea

· Ez estali erradiadoreak

· Gauez pertsianak jaistea

· Leihoen orientazioa aprobetxatu

. Ate eta leihoetako burletak

· Erradiadoreak ixtea hutsik dauden geletan

· Aireztatu (10 minutu) berotu aurretik

· Erradiadoreak garbitzea

 

Tenperaturen kontrola

. Termostatoaren erosotasun-tenperatura murriztea

. Tenperatura desberdinak ordutegi desberdinetan

· Berogailua itzali isolatuta badago

. Balbula termostatikoak instalatzea

· Itxi ateak, termostato bakarra badago

 

Gailuen eraginkortasunean eta erabilera eraginkorrean inbertitzea.

 

CONFERENCIA: “CRISIS ENERGETICA”

 El 6 de octubre, en el Condestable,  Eduardo Moreno nos expuso de manera concisa y clara la situación mundial de crisis en la que nos encontramos inmersos y que herramientas disponemos a nuestro alcance para intentar paliar la que nos viene.

Crisis energética: Es mucho lo que podemos hacer

Un contexto complicado:

·  Estamos en situación de emergencia climática

·   Un incremento de la inflación sin precedentes

·    Las hipotecas se han disparado

 Es el momento de actuar

Preparando un plan de choque en tu comunidad, adoptando medidas de ahorro en tu hogar, reivindicando la acción colectiva….

En mi edificio: ¿Qué se puede hacer?

En todas las comunidades, mejora de la eficiencia energética:

·  Envolvente térmica

·  Autoconsumo y energías renovables

·  Iluminación (cambio bajo consumo)

Reducir precio de la energía que se compra

En comunidades con sala de calderas:

·  Mejora de Instalaciones

·  Contadores individuales

·   Paneles solares

·   Cambio de combustible

Ahorro con pérdida de confort

·  Cambiar periodo de campaña

·  Reducir horarios

·   Reducir la curva de calor

Recomendamos: Adopción de medidas de ahorro y seguimiento de las mismas por el órgano de gobierno de cada comunidad.

En mi vivienda

Seleccionar tarifa y compañía:

· La tarifa regulada de gas supone la mitad que la libre

Ahorro sin perder confort

· No tapar radiadores. Bajar persianas por la noche

·  Aprovechar la orientación de las ventanas

·  Burletes en puertas y ventanas

·  Cerrar radiadores en estancias desocupadas

·  Ventilar (10 minutos) antes de calefactar

·  Limpiar radiadores

Control de temperaturas

· Disminuir temperatura confort del termostato

· Distintas temperaturas en distintos horarios

·  Apagar la calefacción si se está aisente

· Instalar válvulas termostáticas

·  Cerrar puertas si solo hay un termostato

 

Invertir en eficiencia y uso eficiente de aparatos